Hoe corrigeer ik fouten en verschillen in de boekhouding?

•  Ga naar Boekhouding.

•  Ga naar Memoriaal.

•  Kies bij Zoeken: Memoriaalboek.

•  Als er nog geen Boekstuk bestaat, voeg er dan een toe.

•  Bij het toevoegen:

      •  voor verschillen of fouten in verkoopfacturen: kies als omschrijving Afboeking Debiteur.

      •  voor verschillen of fouten in inkoopfacturen: kies als omschrijving Afboeking Crediteur.

•  Dubbelklik nu op het juiste Boekstuk.

•  Klik op Toevoegen (Ins). U krijgt nu het volgende scherm te zien:

•  Als deze correctie één debiteur betreft, kunt u hem alvast kiezen in het veld Relatie.

•  Selecteer bij Grootboek1200 – debiteuren. Kostenplaats hoeft niet ingevuld te worden.

•  Selecteer de af te boeken post of posten bij Openstaande posten. Als u hierboven een relatie hebt gekozen, krijgt u alleen posten te zien van deze relatie.

•  Klik op Opslaan.

•  Klik nu nogmaals op Toevoegen (Ins).

•  Selecteer bij Grootboek9310 – betalingsverschillen deb./cred. (als het niet om een betalingsverschil gaat, maar om bijvoorbeeld een creditnota, kies dan hier nogmaals voor Grootboek 1200 – debiteuren). Kostenplaats hoeft niet ingevuld te worden.

•  Vul bij het bedrag hetzelfde bedrag van hierboven in. Als het credit geboekt moet worden, zet er dan een – (minus) ervoor.

•  Klik op Opslaan.

Als u nog niet alles volledig geboekt hebt, staat rechts onderin het scherm: Nog te boeken, gevolgd door het nog te boeken bedrag. Als u alles correct geboekt hebt, wordt dit zo vermeld:

Let op: voor elke te corrigeren boeking moet een tegenboeking in het memoriaal gemaakt worden! Als u voor meerdere openstaande facturen één gezamenlijke tegenboeking maakt, komt de balans wel op nul te staan, maar de facturen kunnen niet worden afgeboekt.

Te veel of te weinig?

Als een relatie te weinig heeft betaald moet er bij het verwerken van de bankmutaties in het Bankboek meteen gekozen worden voor 9310 – betalingsverschillen deb./cred., maar als een relatie te veel heeft betaald kunt u dit later handmatig aanpassen zoals hierboven omschreven staat.

Bankboek

U kunt deze boeking ook maken in het bankboek in plaats van in het memoriaalboek. U vult dan bij het totaalbedrag € 0,00 in en kunt de creditnota en factuur beide aanvinken en tegelijkertijd tegen elkaar afboeken. Let op: vink altijd eerst het laagste bedrag aan!

Scroll naar boven