Wat gebeurt er als ik een boekjaar afsluit?

In de Connect–boekhouding wordt gewerkt met boekjaren. Boekjaren kunt u aanmaken maar ook afsluiten. Het afsluiten van een boekjaar betekent dat u in dat boekjaar geen boekingen meer kunt doen. U kunt boekingen nog wel raadplegen en de boekhouding inzien. 

•  Alle saldi van de grootboekrekeningen met het type ‘balansrekening’ gaan automatisch mee naar het volgend boekjaar.

•  Alle saldi van de grootboekrekeningen met het type ‘winst en verliesrekening’ starten in het nieuwe boekjaar met een nieuw saldo, dus met € 0,00.

Wanneer sluit ik een boekjaar af?

Een boekjaar wordt afgesloten als de jaarrekening is opgemaakt en alle boekingen zijn gedaan. U kunt na het afsluiten immers geen boekingen meer verrichten.

Een boekjaar kan niet worden afgesloten als eerdere boekjaren nog open staan. Voor het opmaken van de eindbalans moet namelijk bekend zijn wat de balans van voorgaande jaren was, en die mag daarna niet meer kunnen veranderen. Boekjaren moeten dus in chronologische volgorde worden afgesloten.

Wat heb ik nodig?

Om een boekjaar te kunnen afsluiten moet het resultaat van het boekjaar geboekt worden, zowel voor het type ‘balansrekening’ als voor het type ‘winst en verliesrekening’.

•  Voor het type balans:

Bij een positief resultaat wordt het toegevoegd aan het kapitaal. Bij een negatief resultaat wordt het in mindering gebracht op het kapitaal. Vul de betreffende tegenrekening in.

•  Voor het type winst & verlies:

De tegenboeking van het resultaat van het boekjaar van het type ‘winst en verliesrekening’ vereist een daarvoor bestemde grootboekrekening . Wij adviseren gebruik te maken van een verzamelrekening onder de groep RESULTAAT, bijvoorbeeld

9999 Resultaat boekjaar, type ‘winst en verliesrekening’, Geen BTW (voor zover van toepassing)

Scroll naar boven