Weergave-kolom debet/credit instellen

In het rekeningschema kunt u zelf bepalen in welke kolom bedragen moeten worden weergeven in de overzichten, Debet(kosten) of Credit(baten).

Standaard:

In de standaard-vorm is het totaalbedrag van de grootboekrekening bepalend voor de kolomkeuze.

Als het bedrag + is dan komt het Debet. Is het bedrag – dan komt het Credit.

Eigen instelling:

Indien u de kolom-keuze wil beïnvloeden, dan kunt u dit per Grootboek instellen onder ‘Kolom overzichten’. 

In de overzichten zullen de bedragen voortaan in de geselecteerde kolom worden weergeven.

Scroll naar boven