Kan ik een incasso en/of mandaat wijzigen of verwijderen?

U kunt een incasso alleen wijzigen of verwijderen zolang hij nog niet geïncasseerd is, met andere woorden, zolang u alleen nog maar een toezegging hebt. Zodra u een incassobatch verwerkt, worden alle incasso’s die in de batch meegaan vastgelegd. U kunt ze dan niet meer veranderen.

Ook een incassomandaat kunt u alleen wijzigen of verwijderen zolang het nog niet voor een incassotoezegging gebruikt is. Hebt u alleen ongeïnde incasso’s op dit mandaat, dan kunt u wel al deze incasso’s verwijderen. Vervolgens kunt u het mandaat wel wijzigen of verwijderen. Hebt u daarentegen incasso’s op dit mandaat die al wel vastgelegd zijn, dan kunt u deze incasso’s niet verwijderen, en dus het mandaat ook niet.

Mandaat actief/inactief maken

Er is wel de optie om een incassomandaat (tijdelijk) op inactief te zetten:

•  Dubbelklik op het mandaat

•  Selecteer de optie inactief.

Alle incasso’s op dit mandaat die nog niet geïncasseerd zijn worden hierdoor automatisch verwijderd. Incasso’s die al wel zijn vastgelegd blijven behouden.

Nadat u het mandaat op inactief heeft gezet, kunt u het op dezelfde manier weer actief maken.

Hetzelfde kenmerk

Ook is het niet mogelijk een nieuw mandaat aan te maken met hetzelfde machtigingskenmerk als een al gebruikt mandaat. U moet dan een nieuw machtigingsformulier maken met een ander machtigingskenmerk. Dit kenmerk moet zoals altijd uniek zijn.

Scroll naar boven