Selecties opslaan

Het gebruik van selecties maakt het mogelijk om eigen selecties te maken op basis van een rapportage-type. De selectie kan bestaan uit meerdere onderdelen:

  • gewenste velden voor het resultaat
  • voorwaarden voor de selectie
  • het groeperen van selecties
  • het sorteren van het resultaat

Het is mogelijk om gemaakte selecties op te slaan. Het aantal opgeslagen selecties is onbeperkt, wordt geregistreerd per rapportage-type en is beschikbaar voor alle gebruikers in de administratie.

In het tabblad bestand treft u de mogelijkheid tot opslag. Vul daarvoor het geel gearceerde veld in met een herkenbare naam en klik dan op opslaan.

Om eerder opgeslagen selectie te openen, dubbelklik dan op de naam.

Vanzelfsprekend kunt u een aanpassing maken op een al eerder opgeslagen selectie en die aangepaste selectie kunt u onder een nieuwe naam ook weer opslaan.

In het bovenstaande voorbeeld kan “opgeslagen lijst” worden opgeslagen als “opgeslagen lijst2” zodat beide later weer opgeroepen kunnen worden.

In het tabblad resultaat treft u onderaan de knop Opslaan. 

Daarmee navigeert u gelijk naar het tabblad bestand voor de opslag.

NB:

Het is mogelijk om een selectie op te slaan ook als niet alle tabbladen zijn gevuld. Die selectie kan dan dienen als basis voor andere selecties. Maak dat dan herkenbaar in de naam.

Scroll naar boven