Waar geef ik aan dat ik BTW wil verleggen?

Als u BTW wilt verleggen, of een ander afwijkend soort BTW wilt opgeven, voegt u eerst dit type BTW toe in de instellingen.

•  Ga in Beheer / Boekhouding naar het tabblad Algemeen / BTW.

•  Klik op de knop BTW-type toevoegen.

•  Kies het BTW-type (Hoog, Laag, Verlegd of Geen) en geef dit type een omschrijving.

•  Kies ook de grootboeken waarop de afgedragen en/of ontvangen BTW geboekt moet worden.

•  Klik op Opslaan.

Voeg vervolgens minstens één BTW-tarief toe voor dit type:

•  Klik op BTW-tarief toevoegen.

•  Kies uw nieuw aangemaakte BTW-type, en vul het Percentage in. Voor verlegde BTW is dit percentage 0,00.

•  Kies de Ingangsdatum van waaraf dit tarief moet ingaan.

•  De Eind datum is pas nodig als het betreffende tarief verandert. Dan maakt u een nieuw tarief aan dat ingaat vanaf de nieuwe datum, en voert bij het oude tarief een einddatum in. Zo houden uw historische boekingen het toentertijd correcte BTW-tarief.

•  Klik op Opslaan.

U kunt nu in alle boekingen het nieuwe BTW-tarief gebruiken. Op de factuur zal dan automatisch ook het BTW-nummer worden vermeld waarnaar u de BTW verlegt, als dit voor de betreffende relatie is ingevoerd.

Scroll naar boven