Weergave begroting in Resultaten

In Connect kan gewerkt worden met Begrotingen.

U kunt een begroting invoeren per boekjaar en per periode.

De ingevoerde gegevens worden nu weergegeven in het overzicht Resultaten.Standaard worden de begrotingsbedragen en de resultaten weergegeven in twee kolommen, kosten en baten. Als het totaal van het weer te geven bedrag + is wordt het bedrag onder kosten geplaatst. Als het bedrag – is wordt het bedrag weergegeven in de kolom Baten.

U kunt de weergave echter zelf beïnvloeden door gebruik te maken van bijzondere instellingen in het beheer van Grootboeken.

De weergave van de Begroting kunt u zelf aan of uit zetten.

Specificatie opvragen

Door op een regel dubbel te klikken krijgt u voor regels met resultaten een specificatie van de kosten c.q. baten.

Scroll naar boven