Wie kan mijn gebruikers inzien en wijzigen (en hoe)?

Klant- en administratiebeheerders kunnen het gebruikersoverzicht inzien. Een klantbeheerder kan hier de gegevens van alle gebruikers wijzigen, en nieuwe gebruikers en administratiebeheerders toevoegen. Administratiebeheerders kunnen hetzelfde doen, maar zijn beperkt tot gewone gebruikers (en hun eigen gegevens).

Status

U ziet in dit overzicht meteen welke gebruikers welke status hebben. Uw klantbeheerder is groen, administratiebeheerders zijn blauw, en gewone gebruikers zwart. Als een gebruiker een einddatum heeft gekregen en deze datum is verstreken is de regel grijs en cursief. (Zolang de einddatum nog niet is bereikt houdt de gebruiker zijn normale kleur.)

Wijzigen

U kunt op een gebruiker dubbel-klikken, en als u de rechten hebt om deze te wijzigen, wordt het onderstaande scherm geopend. 

  • De naam, afkorting en taal zijn vrij te kiezen.
  • Het e-mailadres is het adres waarmee de gebruiker inlogt in Connect. Dit kan in principe elk adres zijn, maar denk erom dat mail vanuit Connect – bijvoorbeeld als deze gebruiker in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten klikt – ook naar dit adres wordt gestuurd. Het is dus aan te bevelen een echt mailadres te gebruiken waar deze gebruiker ook toegang toe heeft.
  • De einddatum zal automatisch naar de laatste datum van de maand worden aangepast (i.v.m. de afrekening).
  • Onder Beheerder kunt u kiezen of u deze gebruiker Klantbeheerder, Administratiebeheerder, of gewone Gebruiker wilt laten zijn. Alleen een klantbeheerder kan andere gebruikers klantbeheerder maken; een administratiebeheerder kan alleen gebruikers tot administratiebeheerder promoveren.
  • Tenslotte kiest u bij gewone gebruikers van welke modules zij gebruik mogen maken, en welke ze mogen beheren. Hier zitten een paar beperkingen aan:
  • Ten eerste moet een gebruiker die toegang heeft tot een sub-module ook toegang hebben tot de bijbehorende hoofdmodule. Op dit moment houdt dat in dat een gebruiker die met de Adoptie-, Projectwinkel- en/of Selectietool-module werkt, ook toegang moet hebben tot Relaties. De module Boekhouding heeft geen sub-modules.
  • Ten tweede is er niet voor alle modules een apart beheer. De Projectwinkel en de Selectietool hebben geen beheer; hiervoor is kan alleen het modulegebruik worden aangezet.
  • Ten derde moet een gebruiker die een module beheert ook het gebruik van deze module hebben.
  • Let op: Als u een gebruiker module-beheerder maakt, krijgt deze het Beheer-menu te zien met daarin alleen het beheer voor die module, en dus niet de algemene instellingen. Deze zijn nog steeds alleen te zien voor de klant- en administratiebeheerders.
  • Beheerders hebben automatisch toegang tot alle modules, en tot het b
Scroll naar boven